Kontakt

Zavolejte nám!

+420 724 015 502 (Obecný kontakt)
+420 608 747 868 (Náhradní díly)
+420 739 016 963 (Servis)
+420 775 173 255 (Plynové a dieselové agregáty)

24 hod servisní pohotovost: +420 775 888 993

Naše provozní doba:

Pondělí až čtvrtek 7:00-15:30
Pátek 7:00-14:00

Adresa (Sídlo)

RHK Energy Solutions s.r.o.
Klánovická 499/13
CZ-198 00 Praha 9

You are currently viewing a placeholder content from Google Maps. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

Adresa (Servisní a Logistické centrum)

RHK Energy Solutions s.r.o.
Tovární 220
CZ-267 53 Žebrák

You are currently viewing a placeholder content from Google Maps. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

Kontaktujte nás!

Těšíme se na vaši poptávku.
Jak zpracováváme vaše údaje?
Pokud nás kontaktujete e-mailem, budeme vaše osobní údaje zpracovávat pouze tehdy, pokud existuje oprávněný zájem na tomto zpracování (čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO), pokud jste se zpracováním údajů souhlasili (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO), pokud je zpracování nezbytné pro zahájení, založení, obsah nebo změnu právního vztahu mezi vámi a námi (čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO) nebo pokud zpracování povoluje jiná právní norma. Vaše osobní údaje u nás zůstanou uloženy, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, nezrušíte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nezmizí účel jejich uložení (např. po ukončení zpracování vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení - zejména lhůty pro uchovávání podle daňového a obchodního práva - zůstávají nedotčena. Máte právo kdykoli bezplatně získat informace o původu, příjemci a účelu uložených osobních údajů. Máte také právo vznést námitku, právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u příslušného kontrolního úřadu. Dále můžete požádat o opravu, vymazání a za určitých okolností i o omezení zpracování vašich osobních údajů. Podrobnosti naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.