Contact

Dați-ne un telefon!

+40 725 639 429 (General)
+40 723 520 051 (Servicii)
+40 762 207 127 (Piese de schimb)

Adresa

RHK Energy Solutions RO SRL
Strada Trifoi NR. 21
RO-030698 Bucureşti

You are currently viewing a placeholder content from Google Maps. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

Contactați-ne!

Așteptăm cu nerăbdare cererea dumneavoastră de informații.
Cum prelucrăm datele dumneavoastră?
Dacă ne contactați prin e-mail, vom prelucra datele dvs. cu caracter personal numai dacă există un interes legitim pentru prelucrare (art. 6 alin. 1 lit. f DSGVO), dacă v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor (art. 6 alin. 1 lit. a DSGVO), dacă prelucrarea este necesară pentru inițierea, stabilirea, conținutul sau modificarea unui raport juridic între dvs. și noi (art. 6 alin. 1 lit. b DSGVO) sau dacă o altă normă legală permite prelucrarea. Datele dvs. cu caracter personal vor rămâne la noi până când ne solicitați să le ștergem, până când vă retrageți consimțământul de a le stoca sau până când scopul stocării datelor nu se mai aplică (de exemplu, după ce am finalizat procesarea cererii dvs.). Dispozițiile legale obligatorii - în special perioadele de păstrare prevăzute de legislația fiscală și comercială - rămân neschimbate. Aveți dreptul de a primi în orice moment informații gratuite cu privire la originea, destinatarul și scopul datelor dumneavoastră personale stocate. Aveți, de asemenea, dreptul de a vă opune, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă. În plus, puteți solicita corectarea, ștergerea și, în anumite circumstanțe, restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. Pentru detalii, vă rugăm să consultați politica noastră de confidențialitate.