protejarea datelor

protejarea datelor

1. Prezentare generală

Informații generale

Următoarele note oferă o imagine de ansamblu simplă a ceea ce se întâmplă cu datele dumneavoastră personale atunci când vizitați acest web site. Datele personale sunt toate datele cu care puteți fi identificat. Informații detaliate cu privire la protecția datelor pot fi găsite în declarația noastră de protecție a datelor enumerată în acest text.

Colectarea datelor pe acest web site

Cine este responsabil pentru colectarea datelor de pe acest site?

Prelucrarea datelor de pe acest web site este efectuată de operatorul site-ului web. Puteți găsi datele de contact ale acestora în secțiunea „Notă privind organismul responsabil” din această declarație de protecție a datelor.

Cum colectăm datele dumneavoastră?

Pe de o parte, datele dumneavoastră sunt colectate atunci când ni le comunicați. Acesta poate fi z. B. fie date pe care le introduceți într-un formular de contact.

Alte date sunt colectate automat sau cu acordul dumneavoastră de către sistemele noastre IT atunci când vizitați site-ul web. Acestea sunt în primul rând date tehnice (de exemplu, browser de internet, sistem de operare sau ora de vizualizare a paginii). Aceste date sunt colectate automat imediat ce intrați pe acest site.

Pentru ce folosim datele dvs.?

O parte din date este colectată pentru a se asigura că site-ul web este furnizat fără erori. Alte date pot fi folosite pentru a analiza comportamentul utilizatorului.

Ce drepturi aveți cu privire la datele dumneavoastră?

Aveți dreptul de a primi gratuit informații despre originea, destinatarul și scopul datelor dvs. personale stocate în orice moment. De asemenea, aveți dreptul de a solicita corectarea sau ștergerea acestor date. Dacă v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor, puteți revoca acest consimțământ în orice moment pe viitor. De asemenea, aveți dreptul, în anumite circumstanțe, să solicitați restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă.

Ne puteți contacta oricând dacă aveți întrebări suplimentare cu privire la protecția datelor.

Instrumente de analiză și instrumente ­terțe

Când vizitați acest site, comportamentul dumneavoastră de navigare poate fi evaluat statistic. Acest lucru se realizează în principal cu așa-numitele programe de analiză.

Informații detaliate despre aceste programe de analiză pot fi găsite în următoarea declarație de protecție a datelor.

2. Gazduire

Găzduim conținutul site-ului nostru cu următorul furnizor:

Austria Design

Furnizorul este Austria Design, Pantzergasse 12, 1190 Viena (denumită în continuare AD) Când vizitați site-ul nostru, AD înregistrează diferite fișiere jurnal, inclusiv adresele dumneavoastră IP.

AD se utilizează în baza Art. 6 alin.1 lit. f GDPR. Avem un interes legitim ca site-ul nostru web să fie afișat cât mai fiabil posibil. În cazul în care a fost solicitat consimțământul corespunzător, prelucrarea are loc exclusiv în baza Art. 6 alin.1 lit. a GDPR și TKG 2021, în măsura în care consimțământul include stocarea cookie-urilor sau accesul la informații în dispozitivul final al utilizatorului (de exemplu, pentru amprentarea dispozitivului) în sensul TKG 2021. Consimțământul poate fi revocat în orice moment.

Procesarea comenzilor

Am încheiat un contract de procesare a comenzilor (AVV) pentru utilizarea serviciului menționat mai sus. Acesta este un contract cerut de legea privind protecția datelor, care asigură că datele personale ale vizitatorilor site-ului nostru web sunt prelucrate numai conform instrucțiunilor noastre și în conformitate cu GDPR.

3. Informații generale și ­informații obligatorii

Protejarea datelor

Operatorii acestor pagini iau foarte în serios protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal. Tratăm datele dumneavoastră cu caracter personal în mod confidențial și în conformitate cu reglementările legale privind protecția datelor și această declarație de protecție a datelor.

Dacă utilizați acest site web, vor fi colectate diverse date personale. Datele personale sunt date cu care vă puteți identifica personal. Această declarație de protecție a datelor explică ce date colectăm și pentru ce le folosim. De asemenea, explică cum și în ce scop se întâmplă acest lucru.

Dorim să subliniem că transmisia de date pe Internet (de exemplu, atunci când se comunică prin e-mail) poate avea lacune de securitate. O protecție completă a datelor împotriva accesului de către terți nu este posibilă.

Notă despre organismul responsabil

Organismul responsabil pentru prelucrarea datelor pe acest site este:

RHK Energy Solutions GmbH
Forchheimergasse 32
1230 Viena Austria

Telefon: +43 1 869 4301
E-mail: office@rhk-energy.com

Organismul responsabil este persoana fizică sau juridică care, singură sau împreună cu alții, decide asupra scopurilor și mijloacelor de prelucrare a datelor cu caracter personal (de exemplu, nume, adrese de e-mail etc.).

Perioada de depozitare

Cu excepția cazului în care în această declarație de protecție a datelor este specificată o anumită perioadă de stocare, datele dumneavoastră cu caracter personal vor rămâne la noi până când scopul prelucrării datelor nu se va mai aplica. Dacă faceți o cerere legitimă de ștergere sau vă revocați consimțământul pentru prelucrarea datelor, datele dumneavoastră vor fi șterse, cu excepția cazului în care avem alte motive permise din punct de vedere legal pentru stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal (de exemplu, perioadele de păstrare ale legislației fiscale sau comerciale); în acest din urmă caz, datele vor fi șterse odată ce aceste motive au încetat să mai existe.

Informații generale privind temeiul legal al prelucrării datelor pe acest site web

Dacă v-ați dat acordul pentru prelucrarea datelor, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în baza Art. 6 Alin.1 lit. a GDPR sau Art. 9 alin.2 lit. a GDPR, dacă sunt prelucrate categorii speciale de date conform Art. 9 alin.1 GDPR. În cazul consimțământului expres pentru transferul datelor cu caracter personal către țări terțe, prelucrarea datelor se bazează și pe Art. 49 alin.1 lit. un GDPR. Dacă v-ați dat acordul pentru stocarea cookie-urilor sau pentru accesarea informațiilor de pe dispozitivul dvs. final (de exemplu, prin amprentarea dispozitivului), datele vor fi, de asemenea, prelucrate pe baza TKG 2021. Consimțământul poate fi revocat în orice moment. Dacă datele dumneavoastră sunt necesare pentru îndeplinirea contractului sau pentru realizarea măsurilor precontractuale, prelucrăm datele dumneavoastră în baza Art. 6 Alin.1 lit. b GDPR. În plus , prelucrăm datele dumneavoastră dacă acestea sunt necesare pentru îndeplinirea unei obligații legale în temeiul Art. 6 Alin.1 lit. c GDPR. Prelucrarea datelor se poate baza și pe interesul nostru legitim conform Art. 6 Alin.1 lit. f GDPR. Următoarele paragrafe din această declarație de protecție a datelor oferă informații despre temeiurile juridice relevante în fiecare caz în parte.

Notă privind transferul de date în SUA și alte țări terțe

Printre altele, folosim instrumente de la companii cu sediul în SUA sau alte țări terțe care nu sunt sigure conform legii privind protecția datelor. Dacă aceste instrumente sunt active, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în aceste țări terțe și procesate acolo. Dorim să subliniem că în aceste țări nu poate fi garantat niciun nivel de protecție a datelor comparabil cu cel al UE. De exemplu, companiile din SUA sunt obligate să elibereze date cu caracter personal autorităților de securitate fără ca dvs., în calitate de persoană în cauză, să puteți lua măsuri legale împotriva acestui lucru. Prin urmare, nu poate fi exclus ca autoritățile americane (de exemplu, serviciile secrete) să proceseze, să evalueze și să stocheze permanent datele dumneavoastră pe serverele din SUA în scopuri de monitorizare. Nu avem nicio influență asupra acestor activități de prelucrare.

Revocarea consimțământului dumneavoastră pentru prelucrarea datelor

Multe operațiuni de prelucrare a datelor sunt posibile doar cu acordul dumneavoastră expres. Puteți revoca oricând consimțământul pe care l-ați dat deja. Legalitatea prelucrării datelor care a avut loc până la revocare rămâne neafectată de revocare.

Dreptul de a obiecta la colectarea datelor în cazuri speciale și la publicitate directă (Art. 21 GDPR)

În cazul în care prelucrarea datelor are la bază Art.6 alin.1 lit. e sau f GDPR, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal din motive care decurg din situația dumneavoastră particulară; acest lucru se aplică și profilării bazate pe aceste prevederi . Temeiul juridic respectiv pe care se bazează prelucrarea poate fi găsit în această declarație de protecție a datelor. Dacă vă opuneți, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal afectate decât dacă putem demonstra motive legitime convingătoare pentru prelucrare care depășesc interesele, drepturile și libertățile dumneavoastră sau prelucrarea servește la afirmarea, exercitarea sau apărarea pretențiilor legale ( Obiecție conform art. 21 alin. .1 GDPR). Dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în scopul efectuării de publicitate directă, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopul unei astfel de reclame; acest lucru se aplică și profilării, în măsura în care este asociată cu o astfel de publicitate directă. Dacă vă opuneți, datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor mai fi utilizate în scopuri de publicitate directă (obiecție conform art. 21 alin. 2 GDPR).

Depunerea unei plângeri ­la autoritatea de supraveghere responsabilă

În cazul încălcării GDPR, cei afectați au dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru de reședință obișnuită, locul de muncă sau locul presupusei încălcări. Dreptul de a depune o plângere nu aduce atingere oricărei alte căi de atac administrative sau judiciare.

Dreptul la ­portabilitatea datelor

Aveți dreptul ca datele pe care le procesăm automat pe baza consimțământului dumneavoastră sau în îndeplinirea unui contract să vă fie predate dumneavoastră sau unei terțe părți într-un format comun. Dacă solicitați transferul direct al datelor către o altă persoană responsabilă, acest lucru se va face numai în măsura în care este fezabil din punct de vedere tehnic.

Informare, corectare și ștergere

În cadrul prevederilor legale aplicabile, aveți dreptul la informații gratuite despre datele dumneavoastră cu caracter personal stocate, originea și destinatarul acestora și scopul prelucrării datelor și, dacă este necesar, dreptul la corectarea sau ștergerea acestor date în orice moment. . Ne puteți contacta oricând dacă aveți întrebări suplimentare cu privire la subiectul datelor cu caracter personal.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. Ne puteți contacta oricând pentru asta. Dreptul la restricționarea prelucrării există în următoarele cazuri:

  • Dacă contestați acuratețea datelor dumneavoastră personale stocate de noi, de obicei avem nevoie de timp pentru a verifica acest lucru. Pe durata examinării, aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.
  • Dacă prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal a avut loc/se produce ilegal, puteți solicita restricționarea prelucrării datelor în loc de ștergere.
  • Dacă nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar aveți nevoie de ele pentru a exercita, a apăra sau a revendica pretenții legale, aveți dreptul de a solicita ca prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal să fie restricționată în loc să fie șterse.
  • Dacă ați depus o obiecție în conformitate cu Art. 21 (1) GDPR, interesele dumneavoastră și ale noastre trebuie să fie. Atâta timp cât nu s-a stabilit încă ale cui interese prevalează, aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Dacă ați restricționat prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, aceste date – în afară de stocarea lor – pot fi utilizate numai cu acordul dumneavoastră sau pentru a afirma, exercita sau apăra pretenții legale sau pentru a proteja drepturile unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de sunt procesate interes public important al Uniunii Europene sau al unui stat membru.

Criptare SSL sau TLS

Din motive de securitate și pentru a proteja transmiterea de conținut confidențial, cum ar fi comenzile sau întrebările pe care le trimiteți în calitate de operator al site-ului, acest site folosește criptare SSL sau TLS. Puteți recunoaște o conexiune criptată prin faptul că linia de adresă a browserului se schimbă din „http://” în „https://” și după simbolul de blocare din linia browserului dumneavoastră.

Dacă criptarea SSL sau TLS este activată, datele pe care le transmiteți nu pot fi citite de terți.

4. Colectarea datelor pe acest site web

Cookie-uri

Site-ul nostru web folosește așa-numitele „cookies”. Cookie-urile sunt pachete de date mici și nu vă deteriorează dispozitivul final. Acestea sunt stocate pe dispozitivul dvs. final fie temporar pe durata unei sesiuni (cookie-uri de sesiune), fie permanent (cookie-uri permanente). Cookie-urile de sesiune sunt șterse automat după vizita dumneavoastră. Cookie-urile permanente rămân stocate pe dispozitivul dvs. final până când le ștergeți singur sau până când sunt șterse automat de browserul dvs. web.

Cookie-urile pot proveni de la noi (first-party cookie-uri) sau de la companii terțe (așa-numitele cookie-uri terțe părți). Cookie-urile de la terțe părți permit integrarea anumitor servicii de la companii terțe în cadrul site-urilor web (de exemplu, cookie-uri pentru procesarea serviciilor de plată).

Cookie-urile au funcții diferite. Numeroase cookie-uri sunt necesare din punct de vedere tehnic, deoarece anumite funcții ale site-ului web nu ar funcționa fără ele (de exemplu, funcția coș de cumpărături sau afișarea videoclipurilor). Alte cookie-uri pot fi folosite pentru a evalua comportamentul utilizatorului sau în scopuri publicitare.

Cookie-uri care sunt necesare pentru desfășurarea procesului de comunicare electronică, pentru a furniza anumite funcții pe care le doriți (de exemplu, pentru funcția de coș de cumpărături) sau pentru a optimiza site-ul web (de exemplu, cookie-uri pentru măsurarea audienței web) (cookie-uri necesare), în baza art. 6 alin.1 lit. f GDPR, cu excepția cazului în care este dat un alt temei legal. Operatorul site-ului web are un interes legitim în stocarea cookie-urilor necesare pentru furnizarea fără erori tehnice și optimizată a serviciilor sale. Dacă a fost solicitat consimțământul pentru stocarea cookie-urilor și a tehnologiilor de recunoaștere comparabile, prelucrarea are loc exclusiv pe baza acestui consimțământ (art. 6 alin. 1 lit. a DSGVO și TKG 2021); consimțământul poate fi revocat în orice moment.

Vă puteți seta browserul astfel încât să fiți informat despre setarea cookie-urilor și să permiteți cookie-uri doar în cazuri individuale, să excludeți acceptarea cookie-urilor pentru anumite cazuri sau în general și să activați ștergerea automată a cookie-urilor atunci când browserul este închis. Dacă cookie-urile sunt dezactivate, funcționalitatea acestui site web poate fi restricționată.

Puteți afla ce cookie-uri și servicii sunt utilizate pe acest site web în această declarație de protecție a datelor.

Consimțământul cu Borlabs Cookie

Site-ul nostru web folosește tehnologia Borlabs Cookie Consent pentru a obține consimțământul dumneavoastră pentru stocarea anumitor module cookie în browser sau pentru utilizarea anumitor tehnologii și pentru a documenta acest lucru în conformitate cu reglementările privind protecția datelor. Furnizorul acestei tehnologii este Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (denumită în continuare Borlabs ).

Când intrați pe site-ul nostru, un cookie Borlabs este stocat în browserul dumneavoastră în care este stocat consimțământul pe care l-ați dat sau revocarea acestui consimțământ . Aceste date nu sunt transmise furnizorului Borlabs Cookie.

Datele colectate vor fi stocate până când ne solicitați să le ștergem sau să ștergem singur cookie-ul Borlabs sau scopul stocării datelor nu se mai aplică. Perioadele statutare obligatorii de păstrare rămân neafectate. Detalii despre prelucrarea datelor de către Borlabs Cookie pot fi găsite la https://borlabs.io/kb/what-information-does-borlabs-cookie-store/.

Borlabs pentru consimțământul cookie-urilor este utilizată pentru a obține consimțământul legal necesar pentru utilizarea cookie-urilor. Temeiul legal pentru aceasta este Art. 6 alin.1 lit. c GDPR.

Fișierele jurnal ale serverului

Furnizorul paginilor colectează și stochează automat informații în așa-numitele fișiere jurnal de server, pe care browserul dumneavoastră ni le transmite automat. Acestea sunt:

  • Tipul browserului și versiunea browserului
  • Sistemul de operare utilizat
  • Adresa URL de referință
  • Numele de gazdă al computerului care accesează
  • Ora solicitării serverului
  • Adresa IP

Aceste date nu sunt îmbinate cu alte surse de date.

Aceste date sunt colectate în baza Art. 6 Alin.1 lit. f GDPR. Operatorul site-ului are un interes legitim în prezentarea și optimizarea site-ului său fără erori tehnic – fișierele jurnal ale serverului trebuie înregistrate în acest scop.

Formular de contact

Dacă ne trimiteți întrebări prin intermediul formularului de contact, detaliile dvs. din formularul de solicitare, inclusiv datele de contact pe care le-ați furnizat acolo, vor fi stocate de noi în scopul procesării solicitării și în cazul întrebărilor ulterioare. Nu transmitem aceste date fără acordul dumneavoastră.

Aceste date sunt prelucrate în baza Art. 6 Alin.1 lit. b GDPR dacă solicitarea dumneavoastră este legată de îndeplinirea unui contract sau este necesară pentru realizarea unor măsuri precontractuale. În toate celelalte cazuri, prelucrarea se bazează pe interesul nostru legitim în prelucrarea eficientă a cererilor adresate nouă (Art. 6 Alin. 1 lit. f GDPR) sau pe consimțământul dumneavoastră (Art. 6 Alin. 1 lit. a GDPR) dacă acest lucru a fost interogat; consimțământul poate fi revocat în orice moment.

Datele pe care le introduceți în formularul de contact vor rămâne la noi până când ne veți cere să le ștergem, să vă revocați consimțământul pentru stocare sau nu se mai aplică scopul stocării datelor (de exemplu, după ce solicitarea dumneavoastră a fost procesată). Prevederile legale obligatorii – în special perioadele de păstrare – rămân neafectate.

Întrebări prin e-mail, telefon sau fax

Dacă ne contactați prin e-mail, telefon sau fax, întrebarea dvs., inclusiv toate datele personale rezultate (nume, întrebare) va fi stocată și procesată de noi în scopul procesării cererii dumneavoastră. Nu transmitem aceste date fără acordul dumneavoastră.

Aceste date sunt prelucrate în baza Art. 6 Alin.1 lit. b GDPR dacă solicitarea dumneavoastră este legată de îndeplinirea unui contract sau este necesară pentru realizarea unor măsuri precontractuale. În toate celelalte cazuri, prelucrarea se bazează pe interesul nostru legitim în prelucrarea eficientă a cererilor adresate nouă (Art. 6 Alin. 1 lit. f GDPR) sau pe consimțământul dumneavoastră (Art. 6 Alin. 1 lit. a GDPR) dacă acest lucru a fost interogat; consimțământul poate fi revocat în orice moment.

Datele pe care ni le trimiteți prin solicitările de contact vor rămâne la noi până când ne solicitați să le ștergem, să vă revocați consimțământul pentru stocare sau scopul stocării datelor nu se mai aplică (de exemplu, după ce solicitarea dumneavoastră a fost procesată). Prevederile legale obligatorii – în special perioadele legale de păstrare – rămân neafectate.

5. Instrumente de analiză și publicitate

Manager de etichete Google

Folosim Google Tag Manager. Furnizorul este Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Managerul de etichete Google este un instrument pe care îl putem folosi pentru a integra instrumente de urmărire sau statistice și alte tehnologii pe site-ul nostru. Managerul de etichete Google în sine nu creează niciun profil de utilizator, nu salvează niciun cookie și nu efectuează nicio analiză independentă. Este folosit doar pentru administrarea și afișarea instrumentelor integrate prin intermediul acestuia. Cu toate acestea, Google Tag Manager înregistrează adresa dvs. IP, care poate fi transmisă și companiei-mamă a Google din Statele Unite.

Google Tag Manager este utilizat în baza Art. 6 alin.1 lit. f GDPR. Operatorul site-ului web are un interes legitim în integrarea și gestionarea rapidă și ușoară a diferitelor instrumente de pe site-ul său. În cazul în care a fost solicitat consimțământul corespunzător, prelucrarea are loc exclusiv în baza Art. 6 alin.1 lit. a GDPR și TKG 2021, în măsura în care consimțământul include stocarea cookie-urilor sau accesul la informații în dispozitivul final al utilizatorului (de exemplu, amprentarea dispozitivului) în sensul TKG 2021. Consimțământul poate fi revocat în orice moment.

Google Analytics

Acest site web folosește funcții ale serviciului de analiză web Google Analytics. Furnizorul este Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Google Analytics permite operatorului site-ului web să analizeze comportamentul vizitatorilor site-ului. Operatorul site-ului web primește diverse date de utilizare, cum ar fi B. Vizualizări de pagini, durata șederii, sistemele de operare utilizate și originea utilizatorului. Aceste date sunt rezumate într-un ID de utilizator și atribuite dispozitivului final respectiv al vizitatorului site-ului web.

În plus, putem folosi Google Analytics, de ex. Înregistrați mouse-ul și derulați mișcările și clicurile. În plus, Google Analytics utilizează diverse abordări de modelare pentru a completa seturile de date înregistrate și utilizează tehnologii de învățare automată pentru analiza datelor.

Google Analytics utilizează tehnologii care permit recunoașterea utilizatorului în scopul analizării comportamentului utilizatorului (de exemplu, cookie-uri sau amprentarea dispozitivului). Informațiile colectate de Google despre utilizarea acestui site web sunt de obicei transmise unui server Google din SUA și stocate acolo.

Acest serviciu este utilizat pe baza consimțământului dumneavoastră în conformitate cu Art. 6 alin.1 lit. a GDPR și TKG 2021. Consimțământul poate fi revocat în orice moment.

Transferul de date către SUA se bazează pe clauzele contractuale standard ale Comisiei UE. Detalii pot fi găsite aici: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

plug-in pentru browser

Puteți împiedica Google să colecteze și să prelucreze datele dumneavoastră prin descărcarea și instalarea pluginului de browser disponibil la următorul link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ro.

Puteți găsi mai multe informații despre modul în care Google Analytics gestionează datele utilizatorilor în declarația Google privind protecția datelor: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=ro.

Procesarea comenzilor

Am încheiat un contract de procesare a comenzilor cu Google și implementăm pe deplin cerințele stricte ale autorităților austriece de protecție a datelor atunci când folosim Google Analytics.

6. Pluginuri și instrumente

Fonturi Google (gazduire locala)

Acest site folosește așa-numitele fonturi Google, care sunt furnizate de Google, pentru afișarea uniformă a fonturilor. Fonturile Google sunt instalate local. Nu există nicio conexiune la serverele Google.

Puteți găsi mai multe informații despre Google Fonts la https://developers.google.com/fonts/faq și în declarația Google privind protecția datelor: https://policies.google.com/privacy?hl=ro.

Hărți Google

Acest site folosește serviciul de hărți Google Maps. Furnizorul este Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Pentru a utiliza funcțiile Google Maps, este necesar să vă salvați adresa IP. Aceste informații sunt de obicei transmise către un server Google din SUA și stocate acolo. Furnizorul acestui site nu are nicio influență asupra acestui transfer de date. Dacă Google Maps este activat, Google poate folosi Google Fonts în scopul afișării uniforme a fonturilor. Când apelați Google Maps, browserul dvs. încarcă fonturile web necesare în memoria cache a browserului pentru a afișa textul și fonturile corect.

Utilizarea Google Maps este în interesul unei prezentări atractive a ofertelor noastre online și pentru a facilita găsirea locurilor pe care le indicăm pe site. Acesta reprezintă un interes legitim în sensul Art. 6 alin.1 lit. f DSGVO.Dacă a fost solicitat un consimțământ corespunzător, prelucrarea are loc exclusiv în baza Art. 6 alin.1 lit. a GDPR și TKG 2021, în măsura în care consimțământul include stocarea cookie-urilor sau accesul la informații în dispozitivul utilizatorului (de exemplu, amprentarea dispozitivului) în sensul TKG 2021. Consimțământul poate fi revocat în orice moment.

Transferul de date către SUA se bazează pe clauzele contractuale standard ale Comisiei UE. Detalii pot fi găsite aici: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ și https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/ .

Puteți găsi mai multe informații despre gestionarea datelor utilizatorilor în declarația Google privind protecția datelor: https://policies.google.com/privacy?hl=ro.

Google reCAPTCHA

Folosim „Google reCAPTCHA ” (denumit în continuare „ reCAPTCHA ”) pe acest site web. Furnizorul este Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Scopul reCAPTCHA este de a verifica dacă introducerea datelor pe acest site web (de exemplu, într-un formular de contact) este efectuată de un om sau de un program automat. Pentru a face acest lucru, reCAPTCHA analizează comportamentul vizitatorului site-ului pe baza diferitelor caracteristici. Această analiză începe automat de îndată ce vizitatorul site-ului intră pe site. Pentru analiză, reCAPTCHA evaluează diverse informații (de exemplu, adresa IP, cât timp petrece vizitatorul site-ului web sau mișcările mouse-ului efectuate de utilizator). Datele colectate în timpul analizei sunt transmise către Google.

Analizele reCAPTCHA rulează complet în fundal. Vizitatorii site-ului nu sunt informați că are loc o analiză.

Stocarea și analiza datelor se realizează în baza Art. 6 alin.1 lit. f GDPR. Operatorul site-ului web are un interes legitim în a-și proteja ofertele web împotriva spionajului automat abuziv și împotriva SPAM-ului. În cazul în care a fost solicitat consimțământul corespunzător, prelucrarea are loc exclusiv în baza Art. 6 alin.1 lit. a GDPR și TKG 2021, în măsura în care consimțământul include stocarea cookie-urilor sau accesul la informații în dispozitivul final al utilizatorului (de exemplu, amprentarea dispozitivului) în sensul TKG 2021. Consimțământul poate fi revocat în orice moment.

Mai multe informații despre Google reCAPTCHA pot fi găsite în reglementările Google privind protecția datelor și în termenii de utilizare Google la următoarele link-uri: https://policies.google.com/privacy?hl=roși https://policies.google.com/terms?hl=ro.