Můžete nás samozřejmě kontaktovat i mimo pracovní dobu

V tuto dobu jsme Vám k dispozici (Rakousko - centrála)

Pondělí - Pátek 7:30-16:30
Pátek 7:30-12:00

Adresa Rakouské centrály

RHK Energy Solutions GmbH
Forchheimergasse 32
AT-1230 Vienna

You are currently viewing a placeholder content from Google Maps. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

Kontaktujte nás!

Těšíme se na Vaši poptávku
Jak zpracováváme vaše údaje?
Pokud nás kontaktujete e-mailem, budeme vaše osobní údaje zpracovávat pouze v případě, že bude existovat oprávněný zájem na jejich dalším zpracování (čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO), pokud jste se zpracováním údajů souhlasili (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO), pokud je zpracování nezbytné pro zahájení, vznik, obsah nebo změnu právního vztahu mezi vámi a námi (čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO) nebo jiná právní norma umožňuje jejich zpracování. Vaše osobní údaje u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, nezrušíte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nepomine účel uložení údajů (např. poté, co dokončíme zpracování vaší žádosti). Zákonná ustanovení – zejména lhůty pro uchovávání podle daňového a obchodního práva – zůstávají nedotčeny. Máte právo kdykoli zdarma získat informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Máte také právo vznést námitku, právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u příslušného kontrolního orgánu. Dále můžete požadovat opravu, výmaz a za určitých okolností omezení zpracování Vašich osobních údajů. Podrobnosti naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.